Lukning af 30.000 fabrikker i Kina har givet os sved på panden

Vi så det hele starte i november 2016, hvor de kinesiske myndigheder tog kampen op mod den massive forurening. Deres fremgangsmåde bestod helt konkret i at lukke ned for et stort antal fabrikker. Op i mod 30.000 fabrikker har været påvirket.

Virksomhedslukninger skal mindske forurening
Strategien bag lukningen af de mange fabrikker har været at gennemføre omfattende mere eller mindre tilfældige stikprøver.

Når en virksomhed bliver lukket ned af myndighederne, standses al produktion med øjeblikkelig virkning. Herefter har det været den enkelte virksomheds opgave, at dokumentere at en række lovpligtige miljøkrav er opfyldt. Kan virksomheden få godkendt dokumentationen, kan produktionen starte op igen.

Luftforurening kan ikke ignoreres

Befolkningen kan og vil ikke længere ignorere smogdannelsen i storbyerne. Derfor er miljøet et aktivt emne i offentligheden og myndighederne har fokus på problemet.

Forsinkelser og tab som følge af 30.000 fabrikslukninger

Med så stort et antal produktionsvirksomheder, som har været sat ud af drift af de kinesiske myndigheder, har vi ikke kunnet undgå at mærke det – også på bundlinjen.

Cp Sourcings ekspertiser ligger i at assistere vore kunder i produktudviklingsfasen og at source den helt rette producent til kundernes projekter. Vi samarbejder derfor med et stort antal underleverandører, som har hver deres speciale. Selvom vi kun indgår samarbejde med virksomheder, som har styr på tingene og opfylder vores høje kvalitetskrav, så har flere af vores underleverandører desværre også været ramt af lukninger.

Vores oplevelse af lukningerne har været, at nogle virksomheder er blevet lukket af myndighederne, til trods for at de kunne leve op til danske miljøstandarder. Mens andre fabrikker, som burde være blevet lukket ned, fik lov at køre videre.

På trods af at vores samarbejdspartnere har kunnet levere den krævede dokumentation, har lukningerne alligevel betydet forsinkelser i mindre eller større grad. Det har betydet, at vi har brugt en masse ekstra ressourcer på at finde alternative leverandører og/eller haste en produktion igennem, når først fabrikken blev åbnet op igen. Det har vi gjort, for at vores kunder skulle mærke så lidt som muligt til situationen i Kina.

Da kinesisk politik kom på tværs og fik stor indvirkning i løbet af 2017
Vi vil her give nogen eksempler på, hvad det har betydet for Cp Sourcing:

  • En af vores overfladebehandlere lå tidligere blot 20 km væk. Nu kører vi over 200 km for at kvalitetssikre hos vores underleverandør. F.eks. må anodisering (overfladebehandling af aluminium) ikke længere laves i vores område, som defineres som byzone.
  • Stigende priser på grund af manglen på fabrikker har betydet, at vi har været nødsaget til at bruge ressourcer på at finde og skifte til alternative leverandører for at holde priserne på det aftalte niveau.
  • Samtidig med nødvendigheden i at måtte skifte leverandører, har der desværre også sneget sig flere fejl ind i produktionerne i 2017 end de tidligere år. Vi har derfor brugt ekstra ressourcer på at udbedre disse fejl for at kunne levere som aftalt til vores kunder.

Vi bakker op om kampen imod forurening og ser frem mod 2018

Vi er først nu ved at være på samme niveau, som inden myndighedernes store indsats trådte i kraft.

Det er dog vigtigt for os at nævne, at selvom det seneste års udfordringer med fabrikslukninger til tider har givet os sved på panden, så ser vi det som et positivt tiltag, at de kinesiske myndigheder går aktivt ind i kampen mod forurening og investerer massivt i alternative og bæredygtige energikilder.