Egen produktion i Kina – med fokus på arbejdsmiljø

I Cp Sourcings lokaler i Kina er der allerede 4 ansatte på kontoret. Disse 4 har nu fået selskab af yderligere 4 ansatte i virksomhedens egenproduktion.

Virksomheden går dermed fra at være 4 til at være 8 ansatte i afdelingen i Kina.

Årsagen er den simple, at Cp Sourcing ofte har behov for selv at varetage visse produktionsopgaver. Typisk er det elementer, der skal samles eller andre opgaver, som først og fremmest kræver mandskab – og dermed ikke en stor maskinpark.

Virksomheden forventer, at der kan blive behov for yderligere ansatte indenfor en overskuelig fremtid.

For virksomhedens ansatte i såvel Danmark som Kina gælder det i øvrigt, at arbejdsmiljøet er i fokus.

Meget konkret har Cp Sourcing for ganske nyligt fået indrettet borde såvel som stole, så de er tilpassede de nye produktionsfolk i Kina. Desuden er der investeret i forbedrede lysforhold – ligeledes i produktionen.