Virksomhedslukninger sker i kamp mod forurening

I takt med den økonomiske udvikling og vækst i Kina er forurening et reelt og stigende problem, særligt i storbyerne. I den kinesiske offentlighed er miljø og især luftforurening et emne, som ikke kan ignoreres. Derfor oplever vi, at de kinesiske myndigheder investerer massivt i alternative og bæredygtige energikilder og der er fokus på problemet med smogdannelsen i storbyerne.

Her og nu arbejder myndighederne på at mindske problemet og stoppe forureningskilderne. Det har konkret betydet, at vi på det seneste har set en række virksomhedslukninger i større skala. Alene i det område, hvor vores kinesiske afdeling har kontor, er mere end 17.000 virksomheder blevet lukket ned.

De berørte virksomheder bliver simpelthen lukket ned øjeblikkeligt og kan først starte produktionen op igen, når de kan dokumentere, at der er styr på en række lovpligtige miljøkrav. Lukningerne sker som stikprøver og i nogle
tilfælde er det tilfældigt, hvilke virksomheder, som bliver lukket.

Hvad betyder det for os og vores kunder?

Cp Sourcings afdeling i Kina er ikke lukket ned.

Vi følger situationen tæt og har etableret nye samarbejder med alternative leverandører. Samtidig arbejder vi sammen med en lang række producenter, som i tilfælde af, at de – mod forventning – bliver lukket af myndighederne, har styr på tingene og derfor relativt hurtigt kan starte produktionen op igen

Vores kunder vil derfor højst sandsynligt ikke blive betydeligt påvirket af situationen. Vores oplevelse er, at kun nogle ganske få af vores kunder har mærket noget til virksomhedslukningerne i Kina.

Har du et nyt projekt, du gerne vil igangsætte med kinesiske leverandører, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan vejlede dig om den nærmere situation og udvikling i Kina.